Blacksmith Ranking

Top 20 Blacksmith Characters on Ragnaclan

Rank Character Name Fame Points Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Kairi 8,800 Whitesmith 99 70 Eden
2 Elesh Norn 2,393 Whitesmith 99 70 Deadly Sins
3 Shounin 502 Whitesmith 99 70 Empty Box
4 Travis 340 Whitesmith 99 70 None
5 Curto Circuito 200 Blacksmith 93 50 None
6 Hot Sauce 190 Whitesmith 99 69 None
7 Hyacinth 180 Whitesmith 98 70 None
8 Lucky 777 170 Whitesmith 99 70 None
9 Cr8739 160 Whitesmith 98 70 BRooklyn
10 Kuram4 150 Whitesmith 99 70 RiseUP
11 Donald Trump 150 Whitesmith 97 68 im gay
12 Zkyrie 100 Whitesmith 99 70 None
13 Leigh 90 Whitesmith 99 70 Argonauts
14 DinViesel 90 Whitesmith 99 70 None
15 Nyassmith 90 Blacksmith 99 50 None
16 Smith Keiro 80 Whitesmith 99 70 None
17 Aina 80 Whitesmith 99 70 Ataraxia
18 AinzMoney 80 Whitesmith 99 70 None
19 Hospedeiro 80 Whitesmith 98 66 None
20 Broadbull 80 Whitesmith 91 58 None