Username Password
Forgot your password?
Most Kills
01 idol02 792 Kills 955 Deaths
02 Trion 642 Kills 534 Deaths
03 Aria Alexander 639 Kills 262 Deaths
04 Energizer 2.0 629 Kills 421 Deaths
05 Flippo 624 Kills 525 Deaths
PVP RankingClick here to see who's owning!

Blacksmith Ranking

Top 20 Blacksmith Characters on Ragnaclan

Rank Character Name Fame Points Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Kairi 5,310 Whitesmith 99 70 Eden
2 Elesh Norn 2,353 Whitesmith 99 70 Deadly Sins
3 Shounin 502 Whitesmith 99 70 Empty Box
4 Curto Circuito 200 Blacksmith 93 50 None
5 Hot Sauce 190 Whitesmith 99 69 None
6 Hyacinth 180 Whitesmith 98 70 None
7 Cr8739 160 Whitesmith 98 70 BRooklyn
8 Kuram4 150 Whitesmith 99 70 RiseUP
9 Donald Trump 150 Whitesmith 97 68 im gay
10 Leigh 90 Whitesmith 99 70 Argonauts
11 DinViesel 90 Whitesmith 99 70 None
12 Zkyrie 90 Whitesmith 99 70 E A S T 9 9
13 Smith Keiro 80 Whitesmith 99 70 None
14 Aina 80 Whitesmith 99 70 Ataraxia
15 Hospedeiro 80 Whitesmith 98 66 None
16 Broadbull 80 Whitesmith 91 58 None
17 PenempaTerkenal 70 Whitesmith 99 70 None
18 Krusty 70 Whitesmith 99 70 Long Haired Boys
19 Szivacs 70 Whitesmith 99 70 Erion Elit Guardians
20 Lucky 777 60 Whitesmith 99 70 None