Blacksmith Ranking

Top 20 Blacksmith Characters on Ragnaclan

Rank Character Name Fame Points Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Kairi 7,620 Whitesmith 99 70 Eden
2 Elesh Norn 2,393 Whitesmith 99 70 Deadly Sins
3 Shounin 502 Whitesmith 99 70 Empty Box
4 Travis 340 Whitesmith 99 70 None
5 Curto Circuito 200 Blacksmith 93 50 None
6 Hot Sauce 190 Whitesmith 99 69 None
7 Hyacinth 180 Whitesmith 98 70 None
8 Lucky 777 170 Whitesmith 99 70 None
9 Cr8739 160 Whitesmith 98 70 BRooklyn
10 Kuram4 150 Whitesmith 99 70 RiseUP
11 Donald Trump 150 Whitesmith 97 68 im gay
12 Zkyrie 100 Whitesmith 99 70 None
13 Leigh 90 Whitesmith 99 70 Argonauts
14 DinViesel 90 Whitesmith 99 70 None
15 Smith Keiro 80 Whitesmith 99 70 None
16 Aina 80 Whitesmith 99 70 Ataraxia
17 Hospedeiro 80 Whitesmith 98 66 None
18 Broadbull 80 Whitesmith 91 58 None
19 PenempaTerkenal 70 Whitesmith 99 70 None
20 Krusty 70 Whitesmith 99 70 Long Haired Boys